Στόχοι του Έργου

Το έργο i-Mannequin φιλοδοξεί να ενισχύσει με μία σειρά καινοτομιών τη συνεργασία ανάμεσα στον κλάδο της πληροφορικής και της σχεδίασης ρούχων. Το i-Mannequin σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει σε χρήστες που έχουν μεγάλη εξειδίκευση στον σχεδιασμό ρούχων τη δυνατότητα να δημιουργούν με ακρίβεια μοντέλα ρούχων σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά επίσης δίνει τη δυνατότητα και σε μη εξειδικευμένους χρήστες να τροποποιούν εύκολα τα έτοιμα μοντέλα ώστε να παράγουν προσωποποιημένες λύσεις. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, το έργο καλείται να διεκπεραιώσει επιτυχώς μια σειρά από επιμέρους τεχνολογικούς στόχους:

Η κατασκευή ενός καινοτόμου εργαλείου ψηφιακής μετατροπής φυσικών/ εικονικών μοντέλων ρούχων σε 2Δ ψηφιακά πατρόν που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες με μεγάλη εμπειρία καθώς και από χρήστες χωρίς εμπειρία.

Η δημιουργία του πρώτου ψηφιακού μοντέλου πατρόν το οποίο θα είναι σαφώς ορισμένο και θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ψηφιοποίησης της μεθόδου σχεδιασμού φυσικών/εικονικών ρούχων.

Η δημιουργία νέων εργαλείων οπτικοποίησης και παραμετροποίησης σε 3Δ και 2Δ των μοντέλων με την αυτόματη προσαρμογή και ενημέρωση των πατρόν.

Ανάπτυξη μεθόδων σύντηξης υπαρχόντων πατρόν για τη δημιουργία νέων σχεδίων ρούχων με βάση την γεωμετρική και σημασιολογική σύνθεση τους.

Ανάπτυξη μεθόδων αυτόματου συμπερασμού του πατρόν από απλές φωτογραφίες χρώματος

I-mannequin logo

Το έργο i-Mannequin υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης.

Επικοινωνία