Στοιχεία Καινοτομίας

Κατασκευή ενός ψηφιακού μοντέλου πατρόν το οποίο θα φιλοξενεί γεωμετρικά και σημασιολογικά στοιχεία με τη δυνατότητα άμεσης παραμετροποίησης του ενδύματος.

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος απεικόνισης και παραμετροποίησης του πατρόν σε εικονικές τυποποιημένες φιγούρες με δυνατότητα παρέμβασης και παραμετροποίησης του πατρόν μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον.

Ανάπτυξη μεθόδων σύνθεσης νέων πατρόν από υπάρχοντα σχέδια με τη χρήση και υλοποίηση τεχνικών εξαγωγής πρωτογενών χαρακτηριστικών και αυτόματης αντιστοίχισης τους ανάμεσα σε διαφορετικά πατρόν.

Ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση 3Δ φόρμας ενδύματος (π.χ. τύπος και στυλ ενδύματος) καθώς και αντιστοίχιση με αποθηκευμένα μοντέλα απευθείας από εικόνες (3Δ Σαρ΄ψσεις ή απλές φωτογραφίες)

I-mannequin logo

Το έργο i-Mannequin υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2023.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης.

Επικοινωνία